Bioenergičar Admir Kovač

Aloe Vera BiH

                                  "BIOENERGIJA"---Ostanite Zdravi

               Aloe Vera-POSTANITE ZDRAVI!

                               .


 

 

Šta je zdravlje?

  
 Zdravlje je istančana dinamička ravnoteža između našeg fizičkog, eteričkog, astralnog, mentalnog i spiritualnog tijela. Zdravlje predstavlja protok vitalne-  životne energije kroz sva njegova tijela a bolest je njena stagnacija ili blok. Još su stari kineski ljekari prije par hiljada godina taj tok životne energije slikovito poredili sa tokom rijeke, od izvora do ušća.


 Za dobro zdravlje, očuvanje i ozdravljenje  treba prije svega  imati aktivan i odgovoran stav prema sebi, prema drugima i prema okolini, onda će i efekti sprovedenih mjera i postupaka liječenja biti bolji i  dugotrajniji.


 Sastavni dio svakog živog bića je prirodna tendencija ka samoizlječenju, a to se dešava neprekidno i bez prestanka na podsvjesnom nivou. Ako mi na svjesnom nivou damo šansu taj samoizlečujući proces se može i ubrzati! 

Kako?


Kao prvi korak:  su postepene ali obavezne promjene loših navika (prekomjerna, nepravilna i nekvalitetna ishrana, “zloupotreba” hrane, alkohola, kafe, šećera, duhana, neaktivnost, fizička, emotivna i mentalna zapuštenost.  Niti jedna terapija neće imati uspjeha ili neće biti dužeg vijeka ako stalno pravimo greške  ili ponavljamo iste greške.


Drugi korak:  primjeniti pojedine spoljne iscjeljujuće stimulanse - prirodne terapije -  energetske medicine (Rekonekcija, PranaVita,Reiki,Bioterapija,akupunktura, aromaterapija, homeopatija, magnetoterapija, hiropraktika, terapije bojama, svjetlom,  zvukom, biljkama, detoksikacija itd) ili pak primjeniti kombinacije navednih terapija (na primjer kroz SCIO).
 
Stres i njegov uticaj na dinamičku ravnotežu koja znači zdravlje 
 
 Stres je sve ono što naše biće dovodi u  disbalans. Ako dugo traje, remeti naše zdravlje, jer tijelo troši svoje rezerve i snagu da se na prirodan način izbori sa njim. Primjer za neke od  stresova:
 - toksini (zagadjena hrana, voda, vazduh, teški metali, hemikalije, deterdženti, kozmetički preparati…),
 - mikrobi (bakterije, virusi, paraziti, gljivice),
-  trauma (fizička, psihička, emotivna),
-  uticaji iz okoline (vlaga, vjetar, suhoća, vrućina, hladnoća….tehnološka i druga zračenja,
-  manjak ili višak hranljivih materija  (minerali , vitamini, bjelančevine, masti, ..)
-  mentalno emotivni uzročnici (pretjerana briga, strah, bijes, ljutnja, gnjev, pohlepa, ogorčenost, tuga….) ali takođe nedostatak ljubavi, prijateljstva, intelektualne stimulacije, neznanje i nesvjesnost postupaka koji utiču na naše tijelo, nasljedni faktori, konstitucija ….itd.
  

Vjerovatno ste barem jednom, bilo kao fizičku ili emotivnu nelagodu, imali osjećaj kao da vam je energija zablokirana u tijelu, i to u određenim tačkama.

Te tačke, u stvari, odgovaraju meridijanima na našem tijelu kroz koje teče energija, baš kao što i krv teče našim venama. Kada se naruši balans između pozitivne i negativne energije u našem organizmu, javlja se bolest.

Poremećaj ravnoteže može da bude posljedica pogrešnog načina ishrane, loših životnih navika, stresa, lijekova, nedovoljne fizičke aktivnosti... Negativne misli, neraspoloženje, umor, glavobolja, poremećaj krvnog pritiska, sezonske bolesti, česte prehlade - sve su to signali koje nam šalje naše tijelo. Na nama je da na te signale na vrijeme reagujemo.


   Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja, 

                       sve je ništa."

                                           Arthur Schopenhauer.

83ad13bf8aa961a094dad490ea9191fc.html

 


 

 

14729